Top

W kręgu zabawy - program wychowania przedszkolnegoPowrót do zakupów

Program wychowania przedszkolnego  „W kręgu zabawy” - Jadwiga Pytlarczyk

Program  został zaktualizowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Zawiera  cele, treści edukacyjne podzielone na trzy poziomy oraz treści rozszerzone, metodykę pracy z programem, w tym obserwacje i badanie gotowości szkolnej, materiały pomocnicze (m.in. wzór arkusza obserwacji i analizy dojrzałości szkolnej, instrukcję projektu, plan pracy nauczyciela).  Program łączy metodykę  z nowatorstwem, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, nacisk na procesy poznawcze oraz indywidualizację. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.

Wróć