Top

Odkrywam siebie i świat - program wychowania przedszkolnegoPowrót do zakupów

Program wychowania przedszkolnego  „Odkrywam siebie i świat” - Jadwiga Pytlarczyk

Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Koncepcja programu  oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera. Program zawiera cele, informacje o sposobie przeprowadzenia obserwacji i badania gotowości szkolnej, treści programowe podzielone zostały na dwa poziomy oraz  treści rozszerzone. W programie opisano metodykę pracy uwzględniającą teorię inteligencji wielorakich. Program łączy metodykę  z nowatorstwem, zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, duży nacisk położono na procesy poznawcze.  W materiałach pomocniczych znajdują się wzory dokumentów m.in. arkusz potrzeb i kompetencji, karta indywidualnego profilu inteligencji, rytm dnia, plan pracy. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.

Wróć