ZASADY ZGŁASZANIA DO PROGRAMU

 

DOBRE PRAKTYKI – DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI.

OCDN rozpoczyna realizację przedsięwzięcia Dobre praktyki – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest:

  • prezentowanie programów i nowatorskich rozwiązań w edukacji oraz przykładowych planów pracy, scenariuszy i innych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela,
  • promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych,
  • wymiana doświadczeń.
  • inspirowanie przedszkoli, szkół i placówek do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych.

Dobre praktyki realizowane w Państwa przedszkolach, szkołach i placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z załączonym artykułem drogą elektroniczną na adres m.kempa@mastermetodyka.pl.

Każde zgłoszenie będzie analizowane przez Konsultanta ds. Pedagogicznych , a najciekawsze praktyki będą opublikowane  na naszej stronie internetowej w zakładce DOBRE PRAKTYKI wraz z imionami, nazwiskami autorów oraz nazwami placówek, w których praktyka jest realizowana.

OCDN mastermetodyka zastrzega sobie prawo do korekty językowej tekstów, wynikającej z norm poprawnościowych, do zmiany układu graficznego, tytułu, wprowadzenia śródtytułów. Ewentualne zmiany w układzie treści, skróty - w przypadku obszerniejszych artykułów, korekta stylu, wynikająca z dbałości o komunikatywność, będą konsultowane z autorem.

Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

Przesłanie materiałów (artykułów/ scenariuszy/ programów) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez MASTERMETODYKA Małgorzata Kempa danych osobowych autora materiału w zakresie : imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki. Autor przyjmuje do wiadomości, że przesłany materiał zostanie opublikowany na stronie www.mastermetodyka.pl wraz z ujawnieniem: imienia, nazwiska autora oraz nazwy placówki. Autor publikacji ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez kontakt mailowy: m.kempa@mastermetodyka.pl.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Warto inspirować się wzajemnie, upowszechniając wnioski z własnych badań i obserwacji, polecać wartościowe działania edukacyjne także poza murami placówek.