Data wydarzenia: 2023-11-06
Godzina wydarzenia: 14.00
Miasto wydarzenia: Szkolenie on-line
Prowadzący: Jadwiga Pytlarczyk
Tytuł szkolenia: System pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w szkole. Edukacja włączająca.
Cena szkolenia: 280
Liczba godzin szkolenia: 4

Osoba zgłaszająca

Nazwa placówki*
Telefon kontaktowy*
E-mail osoby zgłaszającej*
Nazwisko i imię*
Uwagi