W związku z RODO na szkolenia otwarte zapisywać się można WYŁĄCZNIE przez stronę www.mastermetodyka.pl w zakładce TERMINARZ.
Zapisy wysłane na adres mailowy nie będą przyjmowane.

Szkolenia otwarte online realizowane są za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, a po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta - możliwość kontaktu telefonicznego i/lub mailowego - w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Miejsce Szkolenie Cena Prowadzący Odbiorcy Zapisy
2023-09-25 17:00 Szkolenie on-line Metodyka zajęć plastyczno - konstrukcyjnych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 130 Emilia Koronka przedszkole

lista zamknięta

2023-09-25 17:30 Szkolenie on-line O najnowszych zmianach w przepisach. Czy potrzebna jest metodyka i kiedy zaczyna się nowatorstwo? BEZPŁATNE Jadwiga Pytlarczyk -

lista zamknięta

2023-09-26 17:00 Szkolenie on-line Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego w pracy nauczyciela. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2023-09-26 17:00 Szkolenie on-line Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem. 130 Dżesika Martyniuk przedszkole

lista zamknięta

2023-09-28 17:00 Szkolenie on-line Nauczyciel dzieci sześcioletnich – zadania i sposób realizacji 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2023-09-28 17:00 Szkolenie on-line Wspieranie inteligencji emocjonalnej ucznia na etapie wczesnoszkolnym program profilaktyczny „Czterolistna koniczynka”. 110 Dżesika Martyniuk edukacja wczesnoszkolna

lista zamknięta

2023-10-02 17:00 Szkolenie on-line Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-02 17:00 Szkolenie on-line Kodowanie - zabawy nie tylko na macie . 120 Anna Czaja przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-03 17:00 Szkolenie on-line Kreatywka - zabawy sprzyjające rozwijaniu kreatywności dzieci. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2023-10-03 17:00 Szkolenie on-line Efektywne i nowatorskie formy współpracy z rodzicami. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-05 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy dla opiekunów stażu nauczycieli kontraktowych i mentorów nauczycieli początkujących 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-10-05 14.00 Szkolenie on-line System pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-05 17:00 Szkolenie on-line Matematyka w ruchu. 110 Malgorzata Koc przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-09 17:00 Szkolenie on-line Przygotowanie i nauka czytania w przedszkolu.Katalog metod. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-09 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni - o czym rozmawiać z uczniami w ramach profilaktyki. 110 Magdalena Ślebioda szkoła Zapisz się
2023-10-10 17:00 Szkolenie on-line Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w przedszkolu, w tym dzieci z Ukrainy i nie tylko. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-10 17:00 Szkolenie on-line Polisensoryczne zabawy plastyczne. 110 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-10 10:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW. 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-10-16 17:00 Szkolenie on-line System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli przedszkola. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-16 17:00 Szkolenie on-line Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność. 130 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-17 10:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! System bezpieczeństwa w przedszkolu. 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-17 17:00 Szkolenie on-line Obserwacje pedagogiczne, a indywidualizacja oddziaływań w przedszkolu. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-17 17:00 Szkolenie on-line Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek. 120 Anna Czaja przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-19 17:00 Szkolenie on-line Zanim dziecko zacznie pisać - przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-19 17:00 Szkolenie on-line Plastykoterapia jako narzędzie pracy nauczyciela wspomagające rozwój dziecka 130 Magdalena Ślebioda przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-23 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Organizacja i dokumentowanie wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-23 17:00 Szkolenie on-line Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci. 130 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-10-24 17:00 Szkolenie on-line Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-10-24 17:00 Szkolenie on-line Zaburzenia psychiczne uczniów a szkolna codzienność. 110 Dżesika Martyniuk szkoła Zapisz się
2023-10-26 10:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-10-26 17:00 Szkolenie on-line Ogród zmysłów - zabawy polisensoryczne w przedszkolu. 110 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2023-10-26 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Metody terapeutyczne w pracy nauczyciela przedszkola - wybrane metody. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-06 14.00 Szkolenie on-line System pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w szkole. Edukacja włączająca. 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-11-06 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Uzależnienia od smartfona oraz Internetu – jak pracować z dziećmi w ramach profilaktyki. 110 Magdalena Ślebioda szkoła Zapisz się
2023-11-07 17:00 Szkolenie on-line Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej u dziecka. 130 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2023-11-07 17:00 Szkolenie on-line Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-09 17:00 Szkolenie on-line Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2023-11-09 17:00 Szkolenie on-line Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu - rodzaje, konstruowanie, poprawność merytoryczno-metodyczna. Jak napisać konspekt zajęcia. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-13 17:00 Szkolenie on-line ABC technik plastycznych. 99 Emilia Koronka przedszkole Zapisz się
2023-11-13 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Nowe pomysły i sprawdzone działania na rozwój aktywności fizycznej dzieci i promocję zdrowia. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-14 17:00 Szkolenie on-line POCZĄTKUJĄCY DYREKTOR W PRZEDSZKOLU - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne. 500 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-14 17:00 Szkolenie on-line Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera. 130 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2023-11-16 14:00 Szkolenie on-line Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. 300 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-16 17:00 Szkolenie on-line Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. 120 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2023-11-16 17:00 Szkolenie on-line ABC początkującego nauczyciela przedszkola. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-18 9:00 Szkolenie on-line Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego. 260 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-20 17:00 Szkolenie on-line Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2023-11-20 17:00 Szkolenie on-line "Krąg Zmysłów" - metoda stymulacji procesów poznawczych a mechanizmy uczenia się. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-21 10:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-11-21 17:00 Szkolenie on-line Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 99 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2023-11-21 17:00 Szkolenie on-line Metoda projektu w pracy przedszkola. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-23 17:00 Szkolenie on-line Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji . 130 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2023-11-23 17:00 Szkolenie on-line Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-27 17:00 Szkolenie on-line Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne w przedszkolu. 120 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2023-11-27 17:00 Szkolenie on-line Metody aktywizujące w przedszkolu. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-28 10:00 Szkolenie on-line Formy, metody i narzędzia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-11-28 17:00 Szkolenie on-line Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych. 130 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2023-11-28 17:00 Szkolenie on-line Przysłowia polskie jako podstawa procesu wychowawczego – nowatorskie rozwiązania w edukacji. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-04 17:00 Szkolenie on-line Zimowe inspiracje plastyczne 90 Emilia Koronka przedszkole Zapisz się
2023-12-04 17:00 - Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-05 17:00 Szkolenie on-line Jak zadbać o siebie - profilaktyka wypalenia zawodowego. 130 Dżesika Martyniuk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2023-12-05 17:00 Szkolenie on-line Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju. 140 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-07 10:00 Szkolenie on-line Zajęcie dydaktyczne jako forma pracy przedszkola – obserwacja zajęć przez dyrektora.SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW 280 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-07 17:00 Szkolenie on-line Edukacja europejska i wielokulturowa w przedszkolu a budowanie tożsamości. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-11 17:00 Szkolenie on-line NOWOŚĆ! Arteterapia w pracy z młodzieżą. 110 Magdalena Ślebioda szkoła Zapisz się
2023-12-11 17:00 Szkolenie online Wychowanie do wartości oraz budowanie norm opartych na wartościach. Metody pracy wychowawczej. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-12-12 17:00 Szkolenie on-line Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu. 130 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się