W związku z RODO na szkolenia otwarte zapisywać się można WYŁĄCZNIE przez stronę www.mastermetodyka.pl w zakładce TERMINARZ.
Zapisy wysłane na adres mailowy nie będą przyjmowane.

Szkolenia otwarte online realizowane są za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, a po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta - możliwość kontaktu telefonicznego i/lub mailowego - w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Miejsce Szkolenie Cena Prowadzący Odbiorcy Zapisy
2022-01-24 17:00 Szkolenie on-line Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze. Ewaluacja pracy własnej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-01-24 17:00 Szkolenie on-line Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zdalnej i stacjonarnej edukacji 110 Magdalena Jankun przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

lista zamknięta

2022-01-25 17:00 Szkolenie on-line Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność. 120 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

lista zamknięta

2022-01-25 17:00 Szkolenie on-line Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-01-26 17:00 Szkolenie on-line Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem 120 Dżesika Martyniuk przedszkole

lista zamknięta

2022-01-26 17:00 Szkolenie on-line Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-01-27 17:00 Szkolenie on-line Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-01-31 17:00 Szkolenie on-line Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy. Rozwój mowy dziecka w pigułce. 110 Joanna Kaczor przedszkole Zapisz się
2022-01-31 17:00 Szkolenie on-line Wychowanie przez czytanie – literatura i bajkoterapia w przedszkolu 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-01 17:00 Szkolenie on-line Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej u dziecka 120 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2022-02-01 17:00 Szkolenie on-line Metoda projektu w pracy przedszkola. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-02 17:00 Szkolenie on-line Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne w przedszkolu 110 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2022-02-02 17:00 Szkolenie on-line Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-03 17:00 Szkolenie on-line System wspierania dziecka i udzielania pomocy pp w toku bieżącej pracy przez nauczycieli 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-03 17:00 Szkolenie on-line Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 99 Emilia Koronka przedszkole Zapisz się
2022-02-07 17:00 Szkolenie on-line Kreatywka - zabawy sprzyjające rozwijaniu kreatywności dzieci. 110 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-02-07 17:00 Szkolenie on-line Metody aktywizujące w przedszkolu. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-08 17:00 Szkolenie on-line W kole na dywanie wspólne działanie 99 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2022-02-08 17:00 Szkolenie on-line Wychowanie do wartości oraz budowanie norm opartych na wartościach. Metody pracy wychowawczej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-09 17:00 Szkolenie on-line Edukacja czytelnicza i medialna w przedszkolu. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-09 17:00 Szkolenie on-line Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych-tworzenie cyfrowych zasobów edukacyjnych 110 Magdalena Jankun przedszkole Zapisz się
2022-02-10 17:00 Szkolenie on-line Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka. 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-15 17:00 Szkolenie on-line Edukacja europejska i wielokulturowa w przedszkolu a budowanie tożsamości. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-15 17:00 Szkolenie on-line Metodyka zajęć umuzykalniających 120 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2022-02-16 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje Kluczowe - Matematyka i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-16 17:00 Szkolenie on-line Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera 120 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2022-02-17 17:00 Szkolenie on-line Kreowanie wizerunku placówki oświatowej. 120 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-02-19 9:00 Szkolenie on-line Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego 220 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-21 17:00 Szkolenie on-line Prawa dziecka w przedszkolu. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-22 17:00 Szkolenie on-line Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-23 17:00 Szkolenie on-line Metodyka zajęć plastyczno - konstrukcyjnych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 120 Emilia Koronka przedszkole Zapisz się
2022-02-24 17:00 Szkolenie on-line Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-24 17:00 Szkolenie on-line Zgrany zespół - efektywna współpraca i komunikacja. 120 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-02-28 17:00 Szkolenie on-line Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. 290 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-02-28 17:00 Szkolenie on-line Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu. 120 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się