W związku z RODO na szkolenia otwarte zapisywać się można WYŁĄCZNIE przez stronę www.mastermetodyka.pl w zakładce TERMINARZ.
Zapisy wysłane na adres mailowy nie będą przyjmowane.

Szkolenia otwarte online realizowane są za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, a po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta - możliwość kontaktu telefonicznego i/lub mailowego - w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Miejsce Szkolenie Cena Prowadzący Odbiorcy Zapisy
2021-10-26 17:00 Szkolenie on-line Metoda projektu w pracy przedszkola 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2021-10-27 17:00 Szkolenie on-line Zaburzenia psychiczne uczniów a szkolna codzienność 110 Dżesika Martyniuk edukacja wczesnoszkolna, szkoła

lista zamknięta

2021-10-27 17:00 Szkolenie on-line Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2021-10-28 17:00 Szkolenie on-line Wychowanie do wartości oraz budowanie norm opartych na wartościach. Metody pracy wychowawczej. 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-03 17:00 Szkolenie on-line Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne w przedszkolu 99 Malgorzata Koc przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-11-03 17:00 Szkolenie on-line Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-04 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje kluczowe w przedszkolu czyli w co, jak i po co się bawić? 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-04 17:00 Szkolenie on-line Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem 110 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2021-11-06 9:00 Szkolenie on-line Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego 210 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-08 17:00 Szkolenie on-line Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera 110 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2021-11-09 17:00 Szkolenie on-line Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej. 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-09 17:00 Szkolenie on-line Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 89 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-11-10 17:00 Szkolenie on-line Opiekun stażu – zadania i dokumentacja 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2021-11-15 17:00 Szkolenie on-line Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych 110 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-11-15 17:00 Szkolenie on-line Wychowanie przez czytanie - literatura i bajkoterapia w przedszkolu 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-16 17:00 Szkolenie on-line Matematyka w ruchu 99 Malgorzata Koc przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-11-16 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje kluczowe - rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-17 17:00 Szkolenie on-line Edukacja zdrowotna w przedszkolu. 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-17 17:00 Szkolenie on-line Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 99 Magdalena Jankun edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2021-11-18 17:00 Szkolenie on-line ABC technik plastycznych 99 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-11-18 17:00 Szkolenie on-line Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-19 9:30 Szkolenie on-line ABC młodego dyrektora przedszkola – przedszkola publiczne i niepubliczne 390 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-22 17:00 Szkolenie on-line Prawo oświatowe dla nauczycieli przedszkola 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-22 17:00 Szkolenie on-line Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zdalnej i stacjonarnej edukacji 99 Magdalena Jankun przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2021-11-23 10:00 Szkolenie on-line Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-23 17:00 Szkolenie on-line Rola wychowawcy i nauczyciela w rozpoznawaniu i wsparciu dziecka w wieku (przed)szkolnym z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego 99 Joanna Kaczor przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2021-11-23 17:00 Szkolenie on-line Ogród zmysłów -zabawy polisensoryczne w przedszkolu 99 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2021-11-24 17:00 Szkolenie on-line Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków przedszkola 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-11-24 17:00 Szkolenie on-line Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. 89 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2021-11-25 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje kluczowe - przedsiębiorczy od przedszkola 110 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2021-11-29 17.00 Szkolenie on-line Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych 99 Magdalena Jankun przedszkole Zapisz się
2021-11-29 17:00 Szkolenie on-line Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-12-01 17:00 Szkolenie on-line W kole na dywanie wspólne działanie 99 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2021-12-01 17:00 Szkolenie on-line Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka? 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-12-02 17:00 Szkolenie on-line Zimowe inspiracje plastyczne 89 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2021-12-02 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje Kluczowe - Matematyka i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-12-06 17:00 Szkolenie on-line Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym 99 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2021-12-06 17:00 Szkolenie on-line Dziecko zdolne w przedszkolu organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-12-07 17:00 Szkolenie on-line Metody aktywizujące w przedszkolu 110 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2021-12-08 17:00 Szkolenie on-line Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu 110 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się