W związku z RODO na szkolenia otwarte zapisywać się można WYŁĄCZNIE przez stronę www.mastermetodyka.pl w zakładce TERMINARZ.
Zapisy wysłane na adres mailowy nie będą przyjmowane.

Szkolenia otwarte online realizowane są za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, a po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta - możliwość kontaktu telefonicznego i/lub mailowego - w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Miejsce Szkolenie Cena Prowadzący Odbiorcy Zapisy
2022-10-06 17:00 Szkolenie on-line Przygotowanie i nauka czytania w przedszkolu.Katalog metod. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-10-06 17:00 Szkolenie on-line Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci. 120 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

lista zamknięta

2022-10-07 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 - dla nauczycieli kontraktowych - Jak zostać nauczycielem mianowanym? 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła

lista zamknięta

2022-10-07 10:00 Szkolenie on-line Formy, metody i narzędzia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-10-08 10:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli mianowanych - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła

lista zamknięta

2022-10-10 17:00 Szkolenie on-line Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole

lista zamknięta

2022-10-10 17:00 Szkolenie on-line Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji . 120 Dżesika Martyniuk przedszkole

lista zamknięta

2022-10-11 17:00 Szkolenie on-line Nauczyciel dzieci sześcioletnich – zadania i sposób realizacji 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-11 17:00 Szkolenie on-line Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek. 110 Anna Czaja przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-10-12 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli początkujących – przygotowanie do zawodu i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-10-17 17:00 Szkolenie on-line Efektywne i nowatorskie formy współpracy z rodzicami. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-17 17:00 Szkolenie on-line Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-10-18 17:00 Szkolenie on-line Nauczyciel dzieci sześcioletnich – zadania i sposób realizacji 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-18 17:00 Szkolenie on-line Matematyka w ruchu 99 Malgorzata Koc przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-10-20 17:00 Szkolenie on-line System wspierania dziecka i udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli po zmianach 2022 r. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-20 17:00 Szkolenie on-line Kodowanie - zabawy nie tylko na macie . 120 Anna Czaja przedszkole Zapisz się
2022-10-21 10:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-10-24 17:00 Szkolenie on-line Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-24 17:00 Szkolenie on-line Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 99 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-10-25 17:00 Szkolenie on-line Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzic rozmowy z rodzicami. 120 Dżesika Martyniuk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-10-25 17:00 Szkolenie on-line Wychowanie do wartości oraz budowanie norm opartych na wartościach. Metody pracy wychowawczej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-27 10:00 Szkolenie on-line System pomocy psychologiczno pedagogicznej 2022 - udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-10-27 17:00 Szkolenie on-line Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-10-28 10:00 Szkolenie on-line System pomocy psychologiczno pedagogicznej 2022 - udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-07 17:00 Szkolenie on-line ABC początkującego nauczyciela przedszkola. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-07 17:00 Szkolenie on-line Wspieranie inteligencji emocjonalnej ucznia na etapie wczesnoszkolnymprogram profilaktyczny „Czterolistna koniczynka”. 120 Dżesika Martyniuk edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-11-08 17:00 Szkolenie on-line Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-08 17:00 Szkolenie on-line Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci. 110 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-11-09 14.30 Szkolenie on-line System pomocy psychologiczno pedagogicznej 2022 - udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-09 17:00 Szkolenie on-line Ogród zmysłów - zabawy polisensoryczne w przedszkolu. 110 Malgorzata Koc przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-11-14 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli początkujących – przygotowanie do zawodu i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-11-15 17:00 Szkolenie on-line ABC początkującego nauczyciela przedszkola. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-15 17:00 Szkolenie on-line Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera. 120 Dżesika Martyniuk przedszkole Zapisz się
2022-11-16 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli mianowanych - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-11-16 17:00 Szkolenie on-line Kreatywka - zabawy sprzyjające rozwijaniu kreatywności dzieci. 110 Małgorzata Kempa przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-11-17 17:00 Szkolenie on-line Awans zawodowy 2022 - dla opiekunów stażu nauczycieli kontraktowych i mentorów nauczycieli początkujących 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, szkoła Zapisz się
2022-11-17 17:00 Szkolenie on-line Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 99 Emilia Koronka przedszkole, edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-11-18 10:00 Szkolenie on-line Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. 290 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-21 17:00 Szkolenie on-line Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. 290 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-21 17:00 Szkolenie on-line Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne w przedszkolu. 110 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2022-11-22 17:00 Szkolenie on-line Metoda projektu w pracy przedszkola. 130 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-11-22 17:00 Szkolenie on-line Kompetencje kluczowe - przedsiębiorczy od przedszkola. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-11-23 17:00 Szkolenie on-line Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-23 17:00 Szkolenie on-line Polisensoryczne zabawy plastyczne. 110 Emilia Koronka przedszkole Zapisz się
2022-11-24 17:00 Szkolenie on-line Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-24 17:00 Szkolenie on-line Uczeń z ADHD- skuteczna praca w systemie szkolnym. 120 Dżesika Martyniuk edukacja wczesnoszkolna Zapisz się
2022-11-25 9:00 Szkolenie on-line POCZĄTKUJACY DYREKTOR W PRZEDSZKOLU - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne 490 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-28 17:00 Szkolenie on-line Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się. 130 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-28 17:00 Szkolenie on-line Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych. 120 Małgorzata Kempa przedszkole Zapisz się
2022-11-29 17:00 Szkolenie on-line Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej. 120 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2022-11-29 17:00 Szkolenie on-line W kole na dywanie wspólne działanie. 99 Malgorzata Koc przedszkole Zapisz się
2022-12-09 10:00 Szkolenie on-line Zajęcie dydaktyczne jako forma pracy przedszkola – obserwacja zajęć przez dyrektora. 250 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-01-10 9:30 Szkolenie on-line Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. 430 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-01-13 9:30 Szkolenie on-line Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. 430 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-01-18 9:30 Szkolenie on-line Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. 430 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się
2023-01-27 9:30 Szkolenie on-line Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. 430 Jadwiga Pytlarczyk przedszkole Zapisz się