BIURO

Magdalena Ślebioda, Małgorzata Bartkowiak

PN-PT

8.00-14.00 oraz 16.30-18.00

Magdalena +48 730 916 601, Małgorzata +48 730 916 617

biuro@mastermetodyka.pl


DYREKTOR OCDN Mastermetodyka

Małgorzata Kempa

PN-PT

10.00-13.00

+48 730 916 600

m.kempa@mastermetodyka.pl

KONSULTANT DS. PEDAGOGICZNYCH

Jadwiga Pytlarczyk

PN-PT

10.00-14.00

+48 730 916 282

j.pytlarczyk@mastermetodyka.plKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest–Małgorzata Kempa prowadząca działalnosć gospodarczą pod firmą MASTERMETODYKA Małgorzata Kempa przy Świerkowa 7/2, 63 –000 ŚrodaWielkopolska o numerze REGON 262980860, NIP: 7772758367(MASTERMETODYKA Małgorzata Kempa).
 2. W sprawie przestrzeganie zasad ochrony danych w MASTERMETODYKA Małgorzata Kempa można skontaktować się poprzez mail: m.kempa@mastermetodyka.pl
 3. Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – poprzez umożliwienie kontaktu z administratorem danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy informatyczne jako podmioty przetwarzające.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą,sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy, nie dłużej jednak niż 10 lat od wysłania wiadomości.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do treści danych
  2. prawo do sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienie kontaktu i udzielenia odpowiedzi.