Tytuł szkolenia: Wychowanie przez czytanie - literatura i bajkoterapia w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Proces wychowawczy
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 • Proces wychowawczy w przedszkolu – cele , zadania, planowanie - konwersatorium
 • Wykorzystanie literatury do planowania pracy przez nauczyciela - wiersze, opowiadania - cele zajęć i aktywności, przykładowe struktury zajęć
 • Zabawy i sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem literatury – ćwiczenia praktyczne
 • Istota bajkoterapii - rodzaje bajek terapeutycznych
 • Bajki psychoedukacyjne – istota , cele, przykłady praktyczne z udziałem uczestników
 • Bajki psychoterapeutyczne – istota , cele, przykłady praktyczne z udziałem uczestników
 • Bajki relaksacyjne – istota , cele, przykłady praktyczne z udziałem uczestników
 • Metodyka pracy z bajką terapeutyczną 
 • Bajkoterapia a czytanie dzieciom
 • Łączenie literatury z aktywnością językową, muzyczną, teatralną , plastyczną - przykłady praktyczne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zna elementy składowe  procesu wychowawczego w przedszkolu
 • Potrafi  dobrać literaturę do realizacji celów wychowawczych
 • Przeprowadzi zajęcia i zabawy ukierunkowane na wspomaganie inteligencji emocjonalnej oraz wspierające rozwój moralny z wykorzystaniem literatury oraz w połączeniu z innymi aktywnościami np. plastyczną, muzyczną, teatralną
 • Potrafi wykorzystać bajki terapeutyczne  jako profilaktykę i terapię różnych sytuacji
 • Potrafi przeprowadzić relaksacje z wykorzystaniem bajek relaksacyjnych
 • Zna różnice między czytaniem tekstów i wykorzystaniem  ich do realizacji celów wychowawczych a realizacja bajko terapii (metodyka pracy)