Tytuł szkolenia: Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze. Ewaluacja pracy własnej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Ewaluacja pracy z grupą – istota, cele i podstawy prawne

2.     Zakres działań nauczycieli podlegający monitorowaniu i analizie półrocznej

3.     Ewaluacja pracy z grupą jako zadanie wspólne nauczycieli prowadzących oddział

4.     Sposób przeprowadzenia analiz i narzędzia

5.     Formułowanie wniosków i sposób ich wykorzystania – przykłady praktyczne

6.     Ewaluacja pracy z grupą a zebranie analityczne  rady pedagogicznej

7.     Ewaluacja pracy nauczyciela – istota i podstawy prawne

8.     Związek ewaluacji pracy własnej N z oceną pracy nauczyciela

9.     Sposób przeprowadzenia ewaluacji pracy własnej i narzędzia

10. Formułowanie wniosków z ewaluacji pracy własnej i sposób ich wykorzystania – przykłady praktyczne

11. Wpływ ewaluacji pracy własnej N na zmiany jakościowe pracy przedszkola

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·        Dostrzega wielopłaszczyznowość analiz i podsumowań w przedszkolu

·        Akceptuje potrzebę i zakres analizy półrocznej

·        W zespole nauczycieli pracujących w danej grupie przeprowadzi ewaluację pracy
z dziećmi  i ustali wnioski, zaplanuje sposoby ich wdrażania

·        Dokona ewaluacji pracy własnej, sformułuje wnioski i zaplanuje ich realizację

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Arkusz do monitorowania i analizy procesów po każdym półroczu – arkusz dla nauczycieli oddziału, Arkusz do ewaluacji pracy własnej, przykładowe wnioski do pracy z grupą, przykładowe wnioski po ewaluacji pracy własnej, Wymagania wobec przedszkoli, informacje dotyczące omawianych zagadnień, aktualna Procedura oceny pracy N