Tytuł szkolenia: AWANS ZAWODOWY 2024 – szkolenie dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na mianowanego i organów prowadzących
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz organy prawdzące placówki oświatowe
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Termin zakończenia stażu – czas trwania stażu, choroba, zmiana miejsca zatrudnienia;

2.     Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

3.     Projekt oceny dorobku zawodowego – opiekun stażu;

4.     Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu – dyrektor;

5.     Staż a procedura nadania stopnia awansu zawodowego

6.     Warunki nadania stopnia awansu zawodowego;

7.     Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego:

·       wniosek

·       dokumentacja nauczyciela składana w organie prowadzącym

·       analiza formalna wniosku i dokumentacji

·       egzamin – przebieg

8.     Przykładowe pytania na egzamin;

9.     Przebieg egzaminu;

10. Obowiązki opiekuna stażu i dyrektora – dokumentacja opiekuna i dyrektora.

11. Obowiązki i dokumentacja organu prowadzącego;

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna warunki nadania stopnia awansu zawodowego;

·       Zna wymagania kwalifikacyjne;

·       Zna procedurę postępowania od rozpoczęcia do uzyskania stopnia awansu zawodowego;

·       Potrafi napisać  sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

·       Potrafi przygotować wniosek i wymaganą dokumentację oraz wie do kogo należy ja skierować – organ nadający stopień awansu zawodowego;

·       Potrafi przygotować prezentację do przedstawienia jej Komisji Egzaminacyjnej

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie stażu np. choroba, zmiana miejsca pracy;

·       Zna obowiązki opiekuna stażu i zasady współpracy;

·       Jest gotowy do odbycia egzaminu;

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego – mianowany, wzór sprawozdania, ocena dorobku zawodowego, przebieg egzaminu, przykładowe pytania na egzamin, dokumentacja organu prowadzącego dotycząca egzaminu (pismo do KO – wyznaczenie członka Komisji, protokoły - analizy formalnej i egzaminu, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, akt nadania stopnia mianowanego, powołanie komisji), projekt oceny dorobku zawodowego i ocena dorobku zawodowego, pismo o przedłużeniu stażu, powiadomienie nauczyciela o terminie komisji, wniosek nauczyciela, zaświadczenie dyrektora, rejestr czynności opiekuna stażu, inne