Tytuł szkolenia: AWANS ZAWODOWY 2024 – dla nauczycieli początkujących kończących przygotowanie do zawodu oraz dla dyrektorów i organów prowadzących
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz organy prawdzące placówki oświatowe
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Wymiar  i procedura odbywania przygotowania do zawodu – skrót informacji

2.     Warunki nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego

3.     Ocena pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu -  kryteria i przebieg

4.     Obserwacja zajęć przez zespół powołany przez dyrektora przedszkola, szkoły – jak się przygotować? Arkusze obserwacji.

5.     Jeśli ocena pracy lub opinia będzie negatywna – co dalej?

6.     Wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu

7.     Dokumentacja nauczyciela początkującego składana do organu prowadzącego, terminy

8.     Postępowanie egzaminacyjne – skład komisji, przebieg egzaminu

9.     Przykładowe pytania na egzamin

10. Jeśli nie zdam egzaminu… co dalej?

11. Obowiązki i dokumentacja dyrektora dotycząca awansu N początkującego – skrót informacji

12. Obowiązki i dokumentacja organu prowadzącego dotycząca egzaminu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna procedurę przygotowania do zawodu i  wymagania na stopień mianowanego

·       Ma świadomość znaczenia obserwowanych zajęć oraz końcowej oceny pracy

·       Potrafi przygotować dokumentację na postepowanie egzaminacyjne

·       Jest gotowy na egzamin

Dyrektor:

·       Przeprowadzi czynności dotyczącego zakończenia przygotowania do zawodu i przygotuje potrzebną dokumentację

Organ prowadzący:

·       Potrafi  przeprowadzić postępowanie i przygotować dokumentację egzaminacyjną

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, zarządzenie D – powołanie Komisji do obserwacji zajęć, arkusz obserwacji zajęć przez Komisję, wzór opinii Komisji,  kryteria oceny pracy nauczyciela, karta oceny – przykładowo wypełniona, wykaz dokumentów składanych do organu prowadzącego, przebieg egzaminu, przykładowe pytania na egzamin, zawiadomienie o ocenie, wzory dokumentów dla organu prowadzącego – analiza formalna, protokół egzaminu, pismo do N i KO, inne