Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Standardy ochrony dzieci w przedszkolu.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Podstawy prawne dotyczące standardów ochrony małoletnich i obowiązek ich wprowadzenia

2.     Ustawa a obowiązkowy zakres treści jaki musi być zapisany w standardach

3.     Standardy ochrony małoletnich,  słowniczek pojęć

4.     Standardy  ochrony dzieci w przedszkolu i ich charakterystyka

5.     Standardy ochrony dzieci w przedszkolu a Polityka ochrony dzieci w przedszkolu – omówienie struktury i zawartości gotowego dokumentu

6.     Tryb wprowadzania standardów ochrony dzieci w przedszkolu,  upowszechnianie dokumentów

7.     Monitorowanie i ewaluacja zgodności działań w przedszkolu z przyjętymi standardami

8.     Podmioty uprawnione do kontroli realizacji standardów ochrony małoletnich

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Wie czym są standardy ochrony małoletnich

·       Zna obowiązki przedszkola w zakresie opracowania standardów ochrony dzieci oraz podstawy prawne

·       Zna konstrukcję dokumentu

·       Zna przykładowe zapisy dokumentu i potrafi je dostosować do swojego przedszkola

·       Wie jak wprowadzić dokument w przedszkolu i kto może kontrolować realizację

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, Standardy i polityka ochrony dzieci w przedszkolu – przykładowy dokument , zarządzenie dyrektora, inne materiały