Tytuł szkolenia: Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora.
Godziny dydaktyczne: 4