Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Uzależnienia od smartfona oraz Internetu – jak pracować z dziećmi w ramach profilaktyki.
Odbiorcy szkolenia:
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawa prawna, programy profilaktyczne.

2. Rola technologii w naszym życiu – aspekty społeczne i psychologiczne

3. Objawy uzależnienia od smartfonu, Internetu oraz ich podłoże sytuacyjne.

4. Działania profilaktyczne –  propozycje scenariuszy lekcji i aktywizacji uczniów: „Alternatywa dla Smartfonu”, higiena mózgu, bezpieczne korzystanie z urządzeń.

5. Współpraca z rodzicami czyli  propozycja działań w rodzinie.

6.  Literatura oraz inne źródła.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·        ma świadomość roli technologii w życiu człowieka i przekłada tę wiedzę na tworzenie zajęć profilaktycznych

·        rozpoznaje niepokojące sygnały oraz zmiany zachowania wśród uczniów wskazujące na uzależnienie od Internetu, smartfonu

·        zdobywa wiedzę odnośnie wsparcia i  aktywizacji uczniów w ramach działań profilaktycznych

·        wie w jaki sposób rozmawiać z rodzicami i pokierować dalszą pomocą

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia; scenariusze zajęć dla młodzieży i dzieci odnośnie uzależnienia od smartfonu, Internetu, zabawy aktywizujące dla klas oraz rodzin; materiały dla rodziców; polecana literatura i inne źródła dydaktyczne