Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Podstawy prawne nowej oceny pracy

2.     Katalog sytuacji, w których musi lub może być dokonana ocena pracy nauczyciela.

3.     Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela – krok po kroku

4.     Kryteria oceny pracy  nauczyciela – omówienie kryteriów z komentarzem

5.     Skala ocen  -  system ustalania oceny pracy nauczyciela (punktacja)

6.     Wskaźniki do kryteriów oceny – znaczenie i wykorzystanie

7.     Odwołanie od oceny

8.     Regulamin oceny pracy nauczyciela

9.     Metody gromadzenia informacji o pracy nauczyciela przez dyrektora

10. Ewaluacja pracy nauczyciela – prawo czy obowiązek, zakres analizy, narzędzia, formułowanie i wdrażanie wniosków.

11. Dokumentacja oceny i ewaluacji pracy nauczyciela.

12. Ocena pracy dyrektora.

13. Samoocena dyrektora – jak ją napisać?

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna procedurę postępowania podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela

·       Wie jakie działania powinien podejmować w zakresie poszczególnych kryteriów oceny

·       Dokona refleksji nad proponowanym sposobem ustalania oceny (punktacja, regulamin)

·       Wykorzysta narzędzia ewaluacji pracy nauczyciela w swoim przedszkolu lub je dostosuje do warunków szkoły

·       Zna zasady oceny pracy dyrektora.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, Regulamin oceny pracy nauczyciela  – przykładowy dokument (przedszkole), przykładowy arkusz ewaluacji pracy własnej (przedszkole), przykładowe wnioski po ewaluacji pracy własnej, karta oceny pracy nauczyciela – przykładowo wypełniona , wypełniony przykładowo arkusz samooceny dyrektora (przedszkole), wzory pism, inne materiały