Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Nowe pomysły i sprawdzone działania na rozwój aktywności fizycznej dzieci i promocję zdrowia.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4