Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Metody terapeutyczne w pracy nauczyciela przedszkola - wybrane metody.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4