Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! Organizacja i dokumentowanie wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

2.     Specjaliści w przedszkolu – zatrudnianie – wymiar, kwalifikacje i pensum

3.     Obowiązki i organizacja pracy poszczególnych specjalistów

4.     Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5.     Zajęcia rewalidacyjne a zajęcia specjalistyczne

6.     Obserwacje pedagogiczne dzieci – zadania nauczycieli  a zadania specjalistów

7.     Wsparcie udzielane dzieciom w toku bieżącej pracy przez specjalistów

8.     Współpraca specjalistów z nauczycielami

9.     Realizacja opinii  i orzeczeń Poradni PP – procedura postępowania

10. Współpraca specjalistów z rodzicami

11. Dokumentacja pracy specjalistów

12. Nauczyciel wspomagający w przedszkolu – zadania i dokumentacja

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna swoje zadania i potrafi zorganizować sobie pracę

·       Zna procedurę postępowania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,

·       Zna  zastosowanie poszczególnych form ppp i zajęć rewalidacyjnych

·       Potrafi zorganizować w przedszkolu realizację orzeczeń i opinii poradni pp

·       Zna zasady współpracy z nauczycielami i rodzicami

·       Wie jak dokumentować swoją pracę

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, aktualna procedura "System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy pp w przedszkolu" , IPET, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, fiszki tematyczne, w tym wzory sposobów dokumentowania, inne