Tytuł szkolenia: Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu - rodzaje, konstruowanie, poprawność merytoryczno-metodyczna. Jak napisać konspekt zajęcia.
Uczestnicy szkolenia: N auczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zajęcie dydaktyczne jako forma pracy przedszkola

2.     Rodzaje zajęć i formułowanie tematu

3.     Cele i metody realizacji zajęć a podstawa programowa

4.     Środki dydaktyczne podczas realizacji zajęć

5.     Konspekt zajęcia

6.     Przebieg różnych rodzajów zajęć - poprawność merytoryczno-metodyczna

·       Zestawy zajęć ruchowych

·       Umuzykalnienie

·       Plastyczno-konstrukcyjne

·       Kształtowanie pojęć matematycznych

·       Zajęcia oparte na metodach słownych „mowa”

7.     Indywidualizacja podczas zajęć

8.     Planowanie zajęć – siatka tygodniowa

9.     Zapisy w dzienniku

10. Inne wskazówki praktyczne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zweryfikuje wiedzę na temat rodzajów zajęć dydaktycznych i sposobu ich planowania

·       Udoskonali kompetencje w zakresie formułowania tematu, celów i metod realizacji zajęcia

·       Udoskonali kompetencje w zakresie metodyki realizacji różnych typów zajęć

·       Zweryfikuje sposób dokonywania zapisów w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt obejmujący treści ze slajdów wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały dotyczące zasad planowania zajęć dydaktycznych – siatki zajęć, przykładowe tematy zajęć, przykładowe cele operacyjne, przykładowe konspekty różnych typów zajęć, przykładowy plan pracy N, zapisy w dzienniku, inne