Tytuł szkolenia: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły.
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 6
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zmiany w statucie.

2.     Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela w toku nadzoru pedagogicznego.

3.     Podsumowanie półrocza przez nauczycieli grup – analiza procesów i wnioski do pracy z grupą.

4.     Podsumowanie półrocza – zespoły zadaniowe.

5.     Podsumowanie półrocza – specjaliści i zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.     Podsumowanie nadzoru pedagogicznego po I półroczu  – dokument opisujący wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru -  dyrektor

7.     Uchwała RP na temat wykorzystania wyników nadzoru do doskonalenia pracy przedszkola.

8.     Przebieg analitycznego zebrania rady pedagogicznej po I półroczu.

9.     Dokumentowanie pracy przez specjalistów.

10. Inne informacje i komunikaty.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, statut po zmianach i uchwała RP, przykładowe narzędzia dyrektora do gromadzenia informacji o pracy N, Dokument - podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora – adekwatny do planu nadzoru, Arkusz dla nauczycieli grup do analizy półrocznej, przykładowe wnioski do pracy z grupą na kolejne półrocze, Arkusz do podsumowania pracy specjalistów po półroczu, Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania – dziecko z orzeczeniem, Uchwała rady pedagogicznej dotycząca wykorzystania wyników nadzoru do doskonalenia pracy przedszkola, plan zebrania rady pedagogicznej podsumowującego I półrocze, zestawienie działań po I półroczu, inne