Tytuł szkolenia: Wspieranie inteligencji emocjonalnej ucznia na etapie wczesnoszkolnym program profilaktyczny „Czterolistna koniczynka”.
Odbiorcy szkolenia:
  • edukacja wczesnoszkolna
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Emocje- co to takiego, po co je czujemy? Garść psychoedukacji.

·                 Koncepcja emocji podstawowych- dlaczego każda emocja daje inne objawy? Dlaczego czasem warto czuć się źle?

·                 Gdzie emocje mieszkają w mózgu?

·                 Dlaczego różnimy się pod względem emocjonalności? Wpływ temperamentu na odczuwanie emocji.

·                 Jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci?

2.     Czynniki wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci:

·       Wpływy biologiczne

·       Wpływ reakcji opiekunów

3.     W jaki sposób pozbawić dziecko kompetencji do radzenia sobie z emocjami?

·         Model rozwoju dysregulacji emocjonalnej u dzieci

·         W jaki sposób dorośli nie uczą dzieci rozumienia swoich emocji- rola mitów emocjonalnych.

4.     Gdy dzieci nie czują się dobrze, nie mogą się dobrze zachowywać. Narzędzia do radzenia sobie z emocjami dzieci. Jak reagować na dziecięce emocje?

5.     Omówienie autorskiego programu profilaktyki, wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej u uczniów.

6.     Omówienie programu w odniesieniu do rodziców- jak pracować z rodzicami, by potrafili kształtować inteligentne emocjonalnie dziecko?

7.     Przydatna literatura dziecięca służąca poszerzaniu wiedzy o emocjach

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna rolę i znaczenie poszczególnych emocji w życiu.

·       Wie, czym są emocje podstawowe i dlaczego są one ważne dla naszego rozwoju.

·       Posiada wiedzę, dlaczego poszczególne dzieci mogą różnić się pod kątem emocjonalności.

·       Rozumie model rozwoju dysregulacji emocjonalnej u dzieci.

·       Potrafi zastosować w praktyce zestaw konkretnych narzędzi służących do radzenia sobie z emocjami u dzieci.

·       Potrafi psychoedukować rodziców w tym zakresie.

·       Zna program „Czterolistna koniczynka”-wie, jakie zabawy i aktywności mogą rozwijać kompetencje emocjonalne u dzieci.

·        Nauczyciel wie, czym jest uważność i jaką rolę odgrywa w procesie regulacji emocji- potrafi wprowadzać w życie klasy ćwiczenia typu mindfulness.

·       Posiada wiedzę, jakie pozycje książkowe mogą rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe materiały psychoedukacyjne dla rodziców, zestaw scenariuszy profilaktycznych dla dzieci wraz z wybranymi kartami pracy.