Tytuł szkolenia: Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji .
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Czym jest ADHD? Przebieg i omówienie objawów osiowych.

2.     Rozpowszechnienie i przyczyny ADHD.

3.     Przebieg ADHD w poszczególnych stadiach życia człowieka, w tym ADHD u dziewcząt.

4.     Rodzina z nadpobudliwym dzieckiem.

5.     Diagnoza ADHD: • Przebieg • Kwestionariusz obserwacyjny

6.     Z czym nie mylić ADHD.

7.     W jaki sposób przekazać wiadomość rodzicom o tym, że ich dziecko może mieć ADHD.

8.     Strategie radzenia sobie z objawami ADHD- okulary na ADHD.

9.     Wskazówki dla nauczycieli.

10. Omówienie autorskiego programu do pracy z dziećmi „Ciszoczarowanie”- program rozwijający uważność, skupienie i wyciszenie.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Potrafi scharakteryzować objawy ADHD.

·       Sprawnie posługuje się kwestionariuszem opisowym do wstępnej oceny, czy dziecko może spełniać kryteria ADHD.

·       Posiada wiedzę niezbędną do różnicowania ADHD z innymi zaburzeniami i czynnikami środowiskowymi.

·       Wie, jakie jest rozpowszechnienie tego zaburzenia, zna jego przebieg w poszczególnych stadiach życia człowieka.

·       Jest świadomy sytuacji rodzinnej dziecka z ADHD.

·       Zna przebieg procesu diagnostycznego i wie, jak przedstawić rodzicom swoją hipotezę diagnostyczną.

·       Zna i potrafi zastosować strategie radzenia sobie z objawami ADHD- tzw. okulary na ADHD.

·       Zna program „Ciszoczarowanie”.

·       Potrafi przeprowadzać z dziećmi ciekawe zabawy i doświadczenia rozwijające u dzieci umiejętności uważnego bycia oraz koncentracji uwagi.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Każdy uczestnik otrzyma skrypt z treściami ze szkolenia, kwestionariusz do obserwacji objawów ADHD oraz autorski program „Ciszoczarowanie”.