Tytuł szkolenia: Nauczyciel dzieci sześcioletnich – zadania i sposób realizacji
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi w publicznych i niepublicznych przedszkolach, dyrektorzy przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Obowiązek przedszkolny w świetle prawa – kto podlega, jak można go realizować w przedszkolu/szkole i poza przedszkolem, kontrola realizacji obowiązku, zaświadczenie o spełnianiu obowiązku

2.     Dzieci z opiniami i orzeczeniami a obowiązek przedszkolny

3.     Do czego zmierzamy czyli kompetencje dziecka kończącego przedszkole

4.     Czas realizacji podstawy programowej, programy dodatkowe

5.     Aranżacja Sali w grupie sześciolatków

6.     Obserwacje pedagogiczne a badanie gotowości szkolnej

7.     Wnioski do pracy indywidualnej i sposoby realizacji

8.     Kompetencje ważne i mniej ważne?

9.     Przygotowanie do pisania

10. Przygotowanie i nauka czytania

11. Kształtowanie innych kompetencji

12. Jak wspomóc dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej - współpraca z rodzicami i specjalistami

13. Pakiety edukacyjne a kształtowanie kompetencji

14. Informacja o gotowości szkolnej dla rodziców – jak napisać?

15. Odroczenie od obowiązku szkolnego, sześciolatek w szkole (wcześniejszy obowiązek)

16. Dokumentacja (obowiązkowa)  nauczyciela sześciolatków

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel / Dyrektor:

·       Zna formy realizacji obowiązku przedszkolnego związane z tym procedury

·       Zna zasady aranżacji sal dzieci sześcioletnich

·       Dobierze, opracuje program ewentualnie pakiety edukacyjne

·       Rozpozna kompetencje dzieci i zorganizuje adekwatnie proces wspomagania we współpracy z rodzicami i specjalistami

·       Wybierze metodę nauki czytania i podejmie działania w celu dobrego przygotowania do szkoły

·       Przygotuje informację o gotowości szkolnej dla rodziców

·       Wie jakie działania należy podjęć w celu odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego

·       Poprawnie prowadzi dokumentację

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, arkusz obserwacji i  analizy gotowości szkolnej, informacja o gotowości szkolnej dla rodziców – wypełniony wzór, indywidualny program wspomagania dla dziecka, przykłady wniosków do pracy z dzieckiem, decyzja o realizacji obowiązku poza przedszkolem, inne