Tytuł szkolenia: POCZĄTKUJĄCY DYREKTOR W PRZEDSZKOLU - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 8
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Przewodnik po obowiązkach dyrektora  przedszkola - w oparciu o akty prawa

2.     Ustawy a rozporządzenia - podstawowe przepisy prawa w zakresie funkcjonowania przedszkola

3.     Wymagania państwa wobec przedszkoli – działania i dokumentacja przedszkola publicznego i niepublicznego wynikająca z tych wymagań

4.     Akty prawa wewnętrznego – Katalog dokumentów

5.     Zasady tworzenia statutu i procedur wewnętrznych

6.     Decyzje kierownicze i administracyjne dyrektora przedszkola – wykaz decyzji , sposób budowania decyzji

7.     Zasady  tworzenia decyzji administracyjnych -  wzór decyzji

8.     Zarządzenia dyrektora – podstawowy katalog spraw, struktura i wzór zarządzenia

9.     Rada pedagogiczna w przedszkolu – kompetencje, uchwały, regulamin, protokół

10. Nadzór pedagogiczny – zakres zadań, formy nadzoru, metody i dokumentacja nadzoru

11. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych przedszkola

12. Obowiązki dyrektora w awansie zawodowym

13. Obowiązki dyrektora w ocenie pracy nauczyciela

14. Obowiązki dyrektora  w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

15. Formułowanie pism przez dyrektora – zasady, wzór

16. Inne obowiązki dyrektora – katalog spraw

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt obejmujący treści ze slajdów wykorzystanych podczas szkolenia, wzory dokumentów np. plan nadzoru i narzędzia do planu,  aktualny statut dla publicznego i niepublicznego przedszkola, wzory aktualnych procedur  wewnętrznych,  wzory pism np. decyzji administracyjnej i kierowniczej , pisma i dokumenty dyrektora dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, regulamin rady pedagogicznej, regulamin oceny pracy N, zarządzenia dyrektora, zestawienie aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie w przedszkolu, inne