Tytuł szkolenia: Awans zawodowy dla opiekunów stażu nauczycieli kontraktowych i mentorów nauczycieli początkujących
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Awans zawodowy nauczycieli – nowe zasady i przepisy przejściowe.

2.     Nauczyciel poczatkujący - procedura uzyskania stopnia mianowanego – krok po kroku.

3.     Obserwacja zajęć  i dwie oceny pracy w okresie przygotowania do zawodu.

4.     Zadania mentora i sposób realizacji;.

5.     Mentor - obserwacje zajęć u nauczyciela, prowadzenie zajęć obserwowanych przez nauczyciela – na co zwrócić uwagę ? Jak zaplanować i dokumentować obserwacje?

6.     Dokumentacja nauczyciela początkującego i mentora dotycząca przygotowania nauczyciela do zawodu.

7.     Wniosek i dokumentacja składana do organu prowadzącego, komisja, przebieg egzaminu – nauczyciel początkujący.

8.     Nauczyciel kontraktowy - procedura uzyskania stopnia mianowanego – krok po kroku.

9.     Zadania opiekuna stażu i sposoby ich realizacji.

10. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – jak pomóc napisać, jak dokonać zmiany w planie?

11. Opiekun stażu - obserwacje zajęć u nauczyciela, prowadzenie zajęć obserwowanych przez nauczyciela – na co zwrócić uwagę ? Jak zaplanować i dokumentować obserwacje?

12. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego – jak pomóc napisać?

13. Projekt oceny dorobku zawodowego – jak napisać?

14. Dokumentacja składana do organu prowadzącego, komisja, przebieg egzaminu – nauczyciel kontraktowy.

15. Sytuacje szczególne w czasie przygotowania do zawodu lub stażu np. choroba, urlop macierzyński, zmiana miejsca zatrudnienia, inne sytuacje

16. Zmiana mentora lub opiekuna stażu.

17. Inne uwagi i wskazówki.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna zmiany w przepisach w zakresie awansu zawodowego ;

·       Zna i poprawnie realizuje zadania mentora lub opiekuna stażu, wspiera podopiecznego nauczyciela;

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie stażu np. choroba, zmiana miejsca pracy, itp.;

·       Potrafi przygotować projekt oceny dorobku zawodowego dla nauczyciela kontraktowego;

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego –mianowany – dla nauczyciela początkującego i dla kontraktowego, wykaz obowiązków opiekuna i mentora, wzór planu rozwoju zawodowego i sprawozdania dla kontraktowego,