Tytuł szkolenia: Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Awans zawodowy od 1 września 2022 r. i przepisy przejściowe.

2.     Awans zawodowy nauczyciela poczatkującego – procedura, obowiązki i dokumentacja dyrektora

3.     Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – procedura, obowiązki i dokumentacja dyrektora

4.     Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – procedura, obowiązki i dokumentacja dyrektora.

5.     Obserwacje zajęć nauczyciela w przebiegu awansu zawodowego.

6.     Ocena pracy nauczyciela w przebiegu awansu zawodowego nauczycieli

7.     Sytuacje szczególne w procedurze awansu  nauczyciela np. choroba, urlop macierzyński, zmiana miejsca zatrudnienia.

8.     Awans zawodowy dyrektora.

9.     Ocena pracy dyrektora wg nowych zasad.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel / Dyrektor :

·       Zna nowe procedury postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz przepisy przejściowe.

·       Potrafi zorganizować obserwacje zajęć i przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela.

·       Wie jak postąpić w sytuacjach szczególnych związanych z awansem zawodowym.

·       Zna zasady uzyskania stopnia dyplomowanego przez dyrektora.

·       Zna nowe zasady oceny pracy dyrektora.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, wzory pism do nauczycieli, opiekunów stażu i mentorów związane z awansem zawodowym, wzór oceny dorobku zawodowego (kontraktowy), nowy wzór oceny pracy nauczyciela, wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego, nowe kryteria oceny pracy dla nauczycieli i dla dyrektorów, arkusz obserwacji zajęć, inne.