Tytuł szkolenia: AWANS ZAWODOWY 2024 wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.      Awans zawodowy – nowe zasady i przepisy przejściowe.

2.      Przygotowanie do zawodu nauczyciela  początkującego i uzyskanie stopnia mianowanego wg nowych zasad - procedura i dokumentacja dyrektora.

3.      Procedura uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczycieli kontraktowych – obowiązki i dokumentacja dyrektora.

4.      Uzyskanie stopnia dyplomowanego wg starych i nowych zasad – obowiązki i dokumentacja dyrektora.

5.      Mentor, opiekun stażu  – zadania i dokumentacja.

6.      Sytuacje szczególne w procedurze awansu zawodowego.

7.      Awans zawodowy dyrektora – jak uzyskać stopień dyplomowanego.

8.      Ocena pracy  dyrektora.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·     zna procedurę postępowania od rozpoczęcia pracy przez nauczyciela do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego;

·     powoła opiekuna stażu lub mentora;

·     przygotuje odpowiednie do sytuacji dokumenty dotyczące awansu zawodowego;

·     zorganizuje obserwacje zajęć i przeprowadzi ocenę pracy w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

·     odpowiednio do potrzeb wystąpi o nadanie stopnia dyplomowanego;

·     przygotuje się do własnej oceny pracy

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, wzór oceny dorobku zawodowego, wzór oceny pracy, pisma do nauczyciela, opiekuna stażu, mentora,  arkusz obserwacji zajęć, zarządzenia dyrektora, inne wzory dokumentów dotyczące szkolenia.