Tytuł szkolenia: Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli mianowanych - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Awans zawodowy od 1 września 2022 r.

2.     Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych

3.     Kontynuacja rozpoczętych stażów – wg „starych” zasad

4.     Sytuacje szczególne w czasie stażu np. choroba, urlop macierzyński, zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu

5.     Sprawozdanie ze stażu i ocena dorobku zawodowego wg starych zasad

6.     Dokumentacja, skład komisji, rozmowa kwalifikacyjna wg „starych zasad”

7.     Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg nowych zasad

8.     Ocena pracy (nowa) nauczyciela mianowanego przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego wg nowych zasad

9.     Nowe wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego

10. Terminy, dokumentacja, skład komisji, rozmowa kwalifikacyjna na stopień dyplomowanego wg nowych zasad

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna swoją sytuację w zakresie awansu zawodowego - od 1.09.2022 r.

·       Nauczyciel kontynuujący staż wie, jak będzie wyglądać jego postępowanie, dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna na stopień dyplomowanego;

·       Nauczyciel mianowany nie odbywający stażu, wie jak uzyskać stopień dyplomowanego wg nowych zasad;

·       Zna zasady uzyskania nowej oceny pracy – warunek konieczny;

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o dyplomowanego np. choroba, zmiana miejsca pracy;

·       Potrafi przygotować wniosek i dokumentację o nadanie stopnia dyplomowanego wg nowych zasad.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego – dyplomowany wg starych i nowych zasad, wzór sprawozdania ze stażu wg  „starych zasad”, przykład „opisu i analizy” (wymagana dokumentacja) wg starych i nowych zasad, inne.