Tytuł szkolenia: Awans zawodowy dla nauczycieli mianowanych - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Awans zawodowy nauczycieli – aktualny stan prawny

2.     Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych

3.     Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg nowych zasad

4.     Jak obliczyć termin złożenia wniosku do kuratora oświaty ?

5.     Sytuacje szczególne w okresie „oczekiwania”

6.     Nowe wymagania na dyplomowanego czyli co robić w okresie oczekiwania na złożenie wniosku do KO ?

7.     Ocena pracy nauczyciela mianowanego przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego wg nowych zasad

8.     Terminy i dokumentacja niezbędna do uzyskania dyplomowanego

9.     Skład komisji i rozmowa kwalifikacyjna na stopień dyplomowanego wg nowych zasad

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna swoją sytuację w zakresie awansu zawodowego;

·       Nauczyciel wie jak uzyskać stopień dyplomowanego wg nowych zasad;

·       Zna zasady uzyskania nowej oceny pracy – warunek konieczny;

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o dyplomowanego np. choroba, zmiana miejsca pracy;

·       Potrafi przygotować wniosek i dokumentację o nadanie stopnia dyplomowanego wg nowych zasad.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego – dyplomowany wg nowych zasad, przykład „opisu i analizy” (wymagana dokumentacja) wg nowych zasad, wzory pism, inne.