Tytuł szkolenia: Awans zawodowy 2022 – dla nauczycieli początkujących – przygotowanie do zawodu i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 r.

2.     Nauczyciel początkujący czyli kto?

3.     Wymiar  i procedura odbywania przygotowania do zawodu – krok po kroku

4.     Warunki nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego

5.     Mentor nauczyciela początkującego – zadania i zasady współpracy

6.     Ocena pracy w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu -  kryteria i przebieg

7.     Postępowanie egzaminacyjne – dokumentacja, skład komisji, przebieg egzaminu

8.     Dokumentacja nauczyciela w okresie przygotowania do zawodu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna swoją sytuację w zakresie awansu zawodowego - od 1.09.2022 r.

·       Zna procedurę przygotowania do zawodu i wie jakie działania należy podejmować

·       Ma świadomość znaczenia obserwowanych zajęć oraz oceny pracy w czasie przygotowania do zawodu

·       Współpracuje z mentorem

·       Prowadzi niezbędną dokumentację

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zadania mentora, kryteria oceny pracy nauczyciela, wzory dokumentów, procedura uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego, inne.