Tytuł szkolenia: Awans zawodowy 2022 - dla nauczycieli kontraktowych - Jak zostać nauczycielem mianowanym?
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.      Awans zawodowy od 1 września 2022 r.

2.      Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych

3.      Jeśli kontraktowy nie rozpocznie stażu ….?

4.      Poprawny termin i warunki rozpoczęcia stażu, staż skrócony.

5.      Wniosek o rozpoczęcie stażu.

6.      Sytuacje szczególne w czasie stażu np. choroba, urlop macierzyński, zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu.

7.      Opiekun stażu i współpraca nauczyciel-opiekun. Zmiana opiekuna stażu.

8.      Plan rozwoju zawodowego – jak napisać? Zmiany w planie rozwoju zawodowego.

9.      Procedura przebiegu stażu - od wniosku o rozpoczęcie stażu do oceny dorobku zawodowego.

10.   Monitorowanie przebiegu stażu przez dyrektora.

11.   Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego:

·     wniosek i dokumentacja nauczyciela składana w organie prowadzącym,

·     analiza formalna wniosku i dokumentacji,

·     egzamin – skład komisji i przebieg.

12.   Konsekwencje nie uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego do 2027 r.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna swoją sytuacje w zakresie awansu zawodowego - od 1.09.2022 r.

·       Przygotuje wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego;

·       Zna warunki nadania stopnia awansu zawodowego;

·       Zna zasady współpracy z opiekunem stażu i dyrektorem – awans zawodowy;

·       Zna procedurę postępowania od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia mianowany;

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie stażu np. choroba, zmiana miejsca pracy, itp.;

·       Zna konsekwencje nieuzyskania stopnia mianowanego do 2027 r. 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

skrypt ze szkolenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego – mianowany, wniosek o rozpoczęcie stażu, wzór planu rozwoju zawodowego, zadania opiekuna stażu, inne