Tytuł szkolenia: Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w przedszkolu, w tym dzieci z Ukrainy i nie tylko.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy do polskich przedszkoli i obowiązki przedszkola.

2.     Co przedszkole powinno wiedzieć o dziecku, rodzinie i kulturze kraju pochodzenia dziecka

3.     Informacje dla rodziców dziecka innej narodowości i współpraca z nimi

4.     Przygotowanie wychowanków i ich rodziców na obecność dzieci innych narodowości w przedszkolu

5.     Jak pomóc dziecku innej narodowości w adaptacji do nowych warunków i kultury

6.     Integracja i wspólne zajęcia w wielojęzycznej i wielokulturowej grupie

7.     Jak komunikować się z dzieckiem, które nie mówi po polsku.

8.     Jak wspomagać proces rozumienia i nabywania przez dziecko cudzoziemskie umiejętności  posługiwania się językiem polskim

9.     Jak rozmawiać o sytuacji w Ukrainie

10. Wielokulturowość nie jedno ma imię - porady praktyczne dla nauczycieli.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Pozna zasady przyjmowania dzieci z zagranicy do przedszkola

·       Odpowiednio przygotuje się na obecność dziecka innej narodowości i kultury w grupie

·       Przygotuje dzieci i ich rodziców na obecność dziecka innej narodowości i kultury

·       Zorganizuje proces edukacji i wychowania w grupie w taki sposób, aby wychowankowie i ich nowi koledzy mogli wspólnie bawić się, uczyć i komunikować

·       Przygotuje warunki wspierające dziecko nie

·       Poszerzy wiedzę na temat pracy z dziećmi różnych kultur i narodowości, w tym w zakresie wzajemnej komunikacji i szacunku do tradycji

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, zasady przyjmowania  do przedszkola dzieci nie będących obywatelami Polski, materiały do komunikowania się dzieckiem nie mówiącym po polsku, obrazki do komunikowania się, informacje dla rodziców dzieci przybywających z zagranicy, praktyczne porady dla nauczycieli, inne