Tytuł szkolenia: Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie: Czym jest teatr ilustracji?

2. Krótka historia Kamishibai

3. Zastosowanie i możliwości oraz walory edukacyjno-wychowawcze Kamishibai.

4. Budowa skrzynki i kompozycja ilustracji.

5. Techniki opowiadania.

6. Propozycja zajęć z wykorzystaniem Kamishibai w pracy z dziećmi

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       wie czym jest Kamishibai i jakie daje możliwości w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym                i wczesnoszkolnym,  

·       zna oferty wydawnicze i produktowe ułatwiające prace z teatrem ilustracji,

·       potrafi sam zorganizować warsztat pracy z teatrem kamishibai,

·       potrafi zorganizować i przeprowadzić seans kamishibai wykorzystując go do własnych celów: edukacyjnych, wychowawczych, czytelniczych, arteterapii,

·       potrafi stworzyć własne plansze edukacyjne i opowieści kamishibai.