Tytuł szkolenia: Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

  1. Wpływ muzyki i zabaw muzycznych na prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
  2. Od dźwięku do melodii: poznanie wartości nut, gamy,
  3. Istota i celowość wykorzystania bum rurek ( wygląd, sposób wydobywania dźwięku, odczytywanie dźwięków),
  4. Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem bum bum rurek,
  5. Planowanie pracy z wykorzystaniem bum rurek- tworzenie scenariusza zajęć w grupie 3/4-latków oraz 5/6-latków,
  6. Opracowanie i wygranie melodii z wykorzystaniem bum rurek,
  7. Wykorzystanie bum rurek podczas zajęć dydaktycznych,
  8.  Propozycje zabaw  muzyczno - ruchowych do wykorzystania w pracy w przedszkolu (płyta z autorskimi piosenkami).

·                 Zabawy wprowadzające,

·                 Zabawy muzyczno- ruchowe,

·                 Zabawa relaksacyjne i na pożegnanie.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Nabędzie praktyczną umiejętność gry na instrumencie

·       Nabędzie praktyczną umiejętność wykorzystania w praktyce instrumentu, jego zastosowania nie tylko w edukacji muzycznej

·       Rozpisze piosenkę z zapisu nutowego na partyturę z kolorowych karteczek, kubeczków

·       Wykona instrumentację na bum rurkach do znanych melodii

·       Pozna układ taneczny z wykorzystaniem instrumentu bum rurek

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis zabaw ruchowych z wykorzystaniem bum rurek, opis zabaw muzyczno- ruchowych w przedszkolu,  piosenki autorskie + muzyka do zabaw ruchowych, Przykładowy scenariusz zajęć z edukacji muzycznej z wykorzystaniem bum bum rurek