Tytuł szkolenia: Kodowanie - zabawy nie tylko na macie . - CZERWIEC MIESIĄCEM NOWATORSTWA
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.PLAN SZKOLENIA:

1.        Pojęcie kodowania, cele i założenia;

2.        Kompetencje rozwijane podczas zajęć z kodowania i programowania;

3.        Wpływ ćwiczeń na rozwój funkcji psychomotorycznych i umiejętności dziecka,

4.        Planowanie i organizacja zajęć

5.        Zabawy z kodowaniem

·               „ Słowo w kodzie ukryte”- opowiadanie, wiersz na macie

·               „ Lustrzane odbicie” – mini mata

·               „ Gimnastyka wg kodu”

·               „ Ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem kodowania”

·               „ Jajeczka”, „ W ogródeczku”- ćwiczenia na orientację w przestrzeni

·               „ Wieże matematyczne”- karty wzorów

·               „ Kubeczkowy zawrót głowy”

·               „ Zakodowany obraz”

·               „ Zaczarowana piosenka”

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       nabędzie praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem kodowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym;

·       nabędzie umiejętność konstruowania i planowania zajęć z elementami kodowania;

·       nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania elementów kodowania w swojej pracy z dziećmi

·       będzie tworzył kreatywne gry matematyczne, pomoce dydaktyczne do kodowania;

·       będzie samodzielnie dobierał i układał piosenki, wiersze, opowiadania i wzory graficzne do zabaw z matą;

·       zdobędzie umiejętność tworzenia algorytmów- sekwencji, powtarzalności procedur i czynności;

·       podczas tworzenia ćwiczeń będzie rozwijał swoją kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia,