Tytuł szkolenia: Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzic rozmowy z rodzicami.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół – publiczne i niepubliczne
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Dlaczego współpraca z rodzicami może być ważna?

2.     Jakie warunki muszą być spełnione, byśmy byli gotowi komuś zaufać? Praca własna.

3.     Przygotowanie ma znaczenie, o tym, co warto przemyśleć i co zrobić, gdy zapraszamy rodziców na spotkanie.

4.     W jaki sposób przekazywać informacje o trudnym zachowaniu, by rodzic chciał współpracować?  

5.     Jak napisać wiadomość, by nie przestraszyć rodzica, dlaczego nie wzywamy rodziców do szkoły?

6.     Gdy spotykają się dwie strony:

              Techniki prowadzenia rozmów: jak postępować z napiętym i walczącym rodzicem?  

              Zasady postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych: co zrobić, gdy sytuacja jest trudna, a rodzic nie współpracuje?

              Jak chronić siebie, gdy rodzic przekracza w istotny sposób nasze granice?

7.     Style komunikacji sprzyjające współpracy:

              Relacja równorzędna/skośna

              Dialog vs. Osąd

8.     Praca własna: co nie chce przejść przez gardło- tworzenie ekspresyjnego komunikatu do rodzica.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

        Rozumie zasadność współpracy z rodzicami, by realnie pomóc dziecku.

        Wie, jakie informacje należy zebrać, aby dobrze przygotować się do rozmowy z rodzicem.

        Potrafi efektywnie zbierać wywiad z rodzicem.

        Nauczyciel rozumie powody oporu rodzica, potrafi spojrzeć na trudne zachowania rodzica z dystansu.

        Zna techniki psychologiczne przełamywania oporu. Potrafi w asertywny i empatyczny sposób rozbrajać obrony psychologiczne rodziców.

        Nauczyciel potrafi komunikować się z rodzicem językiem pełnym otwartości.

        Nauczyciel potrafi balansować pomiędzy stawianiem granic, a empatią i wspieraniem.

        Używa własnych odczuć w relacji z rodzicem, jako narzędzia zmiany.

        Zna procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, kiedy dobro dziecka jest poważnie zagrożone, a otwartość rodzica do zmiany jest mała.