Tytuł szkolenia: Przysłowia polskie jako podstawa procesu wychowawczego – nowatorskie rozwiązania w edukacji.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.  Proces wychowania w przedszkolu – podstawy prawne, cele i zadania nauczyciela

2.  Katalog wartości w przedszkolu

3.  Procedura realizacji procesu wychowania w tradycyjnym ujęciu

4.  Wartości  a ustalanie norm zachowania dla dzieci – kodeks przedszkolaka.

5.  Metody wychowawcze i  skuteczne sposoby komunikowania się.

6.  Innowacja pedagogiczna oparta na przysłowiach polskich -  na czym polega nowatorski charakter

7.  Założenia, cele i treści innowacji

8.  Sposób realizacji innowacji w praktyce i tworzenie zbioru zasad

9.  Ewaluacja innowacji

10.    Wdrażanie innowacji – procedura postępowania i dokumentacja

11.   Współpraca z rodzicami w procesie wychowania i realizacji innowacji

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Uczestnik:

·       Ma świadomość swoich zadań w realizacji procesu wychowawczego

·       Traktuje proces wychowawczy jako planowy i systematyczny proces

·       Zastosuje w procesie wychowawczym skuteczne metody wychowawcze

·       Przygotuje normy zachowania do kodeksu grupowego

·       Będzie zmotywowany do szukania nowatorskich, skutecznych sposobów prowadzenia procesu wychowawczego

·       Dokonana analizy innowacji, ewentualnie zmodyfikuje i wdroży w codziennej praktyce

·       Zaplanuje sposób współpracy z rodzicami w procesie wychowania

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, przykładowy plan pracy N wprowadzający dz. w świat wartości, innowacja „Przysłowia skarbnicą mądrości – program oparty na przysłowiach polskich”, procedura przygotowania i wdrażania innowacji wraz z załącznikami, przykładowy zapis w dzienniku,  inne.