Tytuł szkolenia: NOWOŚĆ! System bezpieczeństwa w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Obowiązki nauczyciela i dyrektora w kontekście bezpieczeństwa

2.     Bezpieczeństwo - budynek, wyposażenie, teren przedszkola, kontrole techniczne

3.     Aktywność ruchowa i turystyka w przedszkolu, w tym wyjścia i wycieczki

4.     Organizacja pracy a zasady sprawowania opieki, w tym przyprowadzanie i odbieranie dzieci

5.     Wypadki

6.     Zachowania trudne u dzieci – proces wychowania, normy zachowania i postępowanie w sytuacjach trudnych u dzieci

7.     Inne sytuacje np. wszawica,

8.     Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu

9.     Procedura „Niebieskiej karty”

10. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem oraz procedury wewnętrzne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników (dyrektor) i podopiecznych

·       Potrafi zweryfikować bazę placówki w kontekście bezpieczeństwa

·       Zgodnie z wytycznymi prawa prowadzi formy aktywności ruchowej, spacery, wycieczki i formy turystyki - dokumentuje

·       Poprawnie sprawuje opiekę nad dziećmi, uczniami

·       Zna sposób postępowania w sytuacji wypadku

·       Zastosuje procedury w sytuacjach trudnych np. agresja

·       Ma świadomość czym jest „Niebieska karta i jakie obowiązki spoczywają na placówce oświatowej w tym zakresie.

·       Dokona refleksji na temat zapisów w statucie i procedurach wewnętrznych obowiązujących w macierzystej placówce, ewentualnie wskaże potrzebę ich uzupełnienia lub zmiany

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, przykładowy system bezpieczeństwa – zbiór procedur wewnętrznych dotyczących, zarządzenie dyrektora, akty prawa w zakresie bezpieczeństwa, dokumentacja wycieczek dla przedszkoli, rejestr wyjść, indywidualna karta zachowania, inne