Tytuł szkolenia: Zgrany zespół - efektywna współpraca i komunikacja.
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Definicja zespołu i jego wartość

2.     Dysfunkcje zespołu

3.     Sytuacje konfliktowe w zespole

a.     Przyczyny konfliktów i konsekwencje

b.     Metody zarządzania konfliktem

c.     Komunikowanie się w konflikcie

4.     Efektywna praca zespołowa

a.     Warunki efektywności w działaniu grupowym

b.     Zasady i techniki efektywnej komunikacji

c.     Synergia pracy w zespole

d.     10 przykazań efektywnej pracy zespołowej 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·                 Wie skąd biorą się konflikty i jak można im zapobiec

·                 Rozumie zależności między dobrą komunikacją a dobrą organizacją pracy i efektywnością

·                 Wykorzysta techniki efektywnych pytań, aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnej do konstruktywnej komunikacji

·                 Wyraża  w sposób asertywny swoje potrzeby, oczekiwania, emocje i stanowiska

·                 Zna i zastosuje zasady budowania zaufania, wspierających relacji i dobrej atmosfery w zespole

·                 Wie  jak konfrontować się w trudnych sytuacjach nie niszcząc relacji

·                 Potrafi  świadomie budować relacje ze współpracownikami

·                 Wypracuje bank dobrych praktyk komunikacji i współpracy w swoim

zespole