Tytuł szkolenia: "Krąg Zmysłów" - metoda stymulacji procesów poznawczych a mechanizmy uczenia się.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Mechanizmy uczenia się i budowania pojęć u dziecka

2.     Katalog procesów poznawczych oraz założenia teorii integracji sensorycznej

3.     Wspieranie procesów poznawczych oraz integracji sensorycznej  jako zadanie przedszkola

4.     Metoda stymulacji procesów poznawczych  „Krąg zmysłów” -  istota i zasady stosowania

5.     Zabawy i ćwiczenia oparte na zmysłach

6.     Zabawy i ćwiczenia wspierające inne procesy poznawcze

7.     Planowanie pracy dziennej z wykorzystaniem „Kręgu zmysłów”

8.     Zapisy w dzienniku „Krąg zmysłów”

9.     Konstruowanie programów własnych z wykorzystaniem metody stymulacji procesów poznawczych  „Krąg zmysłów”

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Rozróżnia podstawowe pojęcia dotyczące procesów poznawczych oraz  integracji sensorycznej

·       Zastosuje zabawy wspierające rozwój procesów poznawczych oraz integracji sensorycznej

·       Włączy metodę stymulacji „Krąg zmysłów” do ramowego rozkładu dnia

·       Zastosuje „Krąg zmysłów” w codziennej praktyce i dokona zapisu w dzienniku

·       Przygotuje program własny z wykorzystaniem metody „Krąg zmysłów”

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Informacje dotyczące procesów poznawczych oraz istoty integracji sensorycznej, przykłady zabaw i ćwiczeń wspierających procesy poznawcze, materiały dotyczące metody stymulacji procesów poznawczych  „Krąg zmysłów”, ramowy rozkład dnia, struktura programu własnego i  fragmenty zapisów