Tytuł szkolenia: Kreowanie wizerunku placówki oświatowej.
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
 • edukacja wczesnoszkolna
 • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Czym jest wizerunek? 
 2. Cele działań wizerunkowych i promocyjnych placówki oświatowej
 3. Elementy wizerunkowe
 4. Identyfikacja wizualna
 5. Rola przedstawicieli społeczności przedszkolnej  / szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki
 6. Skala i zasięg działań marketingowych przedszkola / szkoły
 7. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych
 8. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej
 9. Reklama
 10. Współpraca z mediami
 11. PR w sytuacjach kryzysowych.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Uznaje potrzebę działań w obszarze budowania wizerunku placówki oświatowej
 • Potrafi przygotować i dokonać analizy SWOT, analizy konkurencji i potrzeb klientów
 • Potrafi wykorzystać elementy marketingu w odniesieniu do budowania wizerunku placówki oświatowej
 • Tworzy treści promocyjne i dobiera działania promocyjne do potrzeb oraz sytuacji danej placówki
 • Tworzy komunikat prasowy, pismo przewodnie o patronat medialny, oświadczenie dla mediów w sytuacji kryzysowej