Tytuł szkolenia: Prawa dziecka w przedszkolu.
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści, pracownicy niepedagogiczni przedszkola
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.     Co to jest Konwencja o prawach dziecka, do kogo jest skierowana

2.     Założenia Konwencji i krótki przewodnik po prawach dziecka

3.     Prawa i wolności osobiste, prawa kulturalne, prawa socjalne – interpretacja i zastosowanie

4.     Konsekwencje konwencji dla sposobu funkcjonowania przedszkola

5.     Statut a prawa dziecka

6.     Realizacja zagadnień dotyczących praw dzieci z przedszkolakami – przykłady praktyczne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Uczestnik:

·       Wie czym  jest Konwencja o prawach dziecka i jakie ma to konsekwencje dla przedszkola i dla niego jako pracownika, nauczyciela

·       Własnym przykładem potwierdza w praktyce znajomość praw dziecka

·       Potrafi wskazać pokłady negatywnego zachowania nauczyciela, pracownika przedszkola w kontekście respektowania praw dziecka

·       Ma świadomość, że akty wewnętrzne powinny być odbiciem Konwencji

·       Potrafi zaplanować i zrealizować (nauczyciel) tematy, zabawy i działania kształtujące u dzieci świadomość posiadanych praw

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Skrypt ze szkolenia, przewodnik po prawach dziecka, przykładowy zapis w statucie, opisy działań i zabaw kształtujących u dzieci świadomość swoich praw, inne