Tytuł szkolenia: Metody i formy aktywności ruchowej.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.          Zadania i funkcje przedszkola a edukacja zdrowotna

2.          Cele edukacji zdrowotnej w przedszkolu

3.          Sposoby realizacji edukacji zdrowotnej w przedszkolu

4.          Tematy kompleksowe

5.          Organizacyjne formy aktywności ruchowej w przedszkolu

6.          Zabawy ruchowe – przygotowanie, organizacja, sygnały, formy ustawienia, pozycje wyjściowe, przybory

7.          Rodzaje zabaw ruchowych – podział i charakterystyka

8.          Metody aktywności ruchowej

9.          Ćwiczenia poranne – organizacja, przebieg

10.       Zestawy ruchowe jako zajęcia dydaktyczne – planowanie w ciągu tygodnia, organizacja, przebieg – dla dzieci młodszych i starszych, konspekt

11.       Zabawy terenowe i tory przeszkód

12.       Spacery, zabawy w ogrodzie – organizacja, bezpieczeństwo

13.       Edukacja dla bezpieczeństwa – zakres treści

14.       Aktywność ruchowa – zapisy w dzienniku

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Wskaże formy realizacji zadań przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej

·       Zaplanuje formy aktywności ruchowej w ciągu dnia

·       Przygotuje i przeprowadzi  ćwiczenia poranne, zestawy ruchowe, pojedyncze zabawy ruchowe

·       Bezpiecznie przeprowadzi i udokumentuje spacery i zabawy terenowe

·       Zastosuje zasady kształtowania nawyków higienicznych

·       Udoskonali warsztat pracy w zakresie edukacji zdrowotnej – aktywność ruchowa

·       Udoskonali sposób  dokumentowania

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, katalog metod i form aktywności ruchowej, formy ustawienia i pozycje wyjściowe do ćwiczeń, przykłady zabaw ruchowych, zasady planowania zajęć ruchowych,  przykładowe zestawy ćw. porannych i zestawy ruchowe, rejestr wyjść, inne