Tytuł szkolenia: Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego w pracy nauczyciela.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.PLAN SZKOLENIA:

1.            Zadania nauczyciela przedszkola - zestawienie

2.            Zadania i metody pracy wychowawczej w przedszkolu

3.            Podstawa programowa – czas realizacji, program wychowania przedszkolnego

4.            Formy  pracy w przedszkolu - charakterystyka, ramowy rozkład dnia

5.            Metody wychowania przedszkolnego

6.            Formy  i metody aktywności ruchowej

7.            Rodzaje zajęć  dydaktycznych

8.            Zajęcie dydaktyczne –  temat, cele operacyjne, przebieg  - wskazówki metodyczne

9.            Planowanie  pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego  – siatka zajęć

10.        Pakiety edukacyjne a planowanie pracy

11.        Zasady pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola

12.        Obserwacje pedagogiczne a planowanie pracy – indywidualizacja

13.        Zapisy w dzienniku

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Jest świadomy swoich obowiązków i zadań

·       Potrafi nazwać metody, którymi się posługuje

·       Wie jak w jakim czasie i jak realizować podstawę programową

·       Zna formy pracy przedszkola i potrafi zbudować ramowy rozkład dnia

·       Potrafi napisać plan pracy z wykorzystaniem siatki zajęć i zaplanować dzień

·       Zbuduje scenariusz zintegrowanego zajęcia i określi cele operacyjne

·       Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne, ustali wnioski do indywidualizacji i je wykorzysta w codziennej pracy

·       Dokona zapisu w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt, zasady, metody i formy – ściąga, rodzaje zajęć dydaktycznych i formułowanie tematów – ściąga, siatki zajęć dla poszczególnych grup, przykładowe plany pracy , przykładowe konspekty zajęć, cele operacyjne – ściąga, przykłady zapisów w dzienniku, arkusz obserwacji pedagogicznych, inne