Tytuł szkolenia: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2022 – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach w nadzorze pedagogicznym. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu. Rada pedagogiczna w przedszkolu. Wczesne wspomaganie
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 6
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA :

1.     Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach w nadzorze pedagogicznym.

2.     Podsumowanie półrocza przez nauczycieli grup – analiza procesów i wnioski do pracy z grupą.

3.     Podsumowanie półrocza – zespoły zadaniowe, zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjaliści.

4.     Podsumowanie nadzoru pedagogicznego po I półroczu  – dokument opisujący wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru -  dyrektor

5.     Uchwała RP na temat wykorzystania wyników nadzoru do doskonalenia pracy przedszkola.

6.     Przebieg analitycznego zebrania rady pedagogicznej po I półroczu.

7.     Rada pedagogiczna w przedszkolu – kompetencje, regulamin, dokumentacja.

8. 8. Wczesne wspomaganie rozwoju - powołane rozwoju, realizacja, dokumentacja, kwalifikacje.

 

9.     Inne informacje i komunikaty.

Materiały szkoleniowe: 

Skrypt ze szkolenia, Dokument - podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora – adekwatny do planu nadzoru, Arkusz dla nauczycieli do analizy półrocznej – podsumowanie półrocza, przykładowe wnioski do pracy z grupą na kolejne półrocze, Arkusz do podsumowania pracy specjalistów po półroczu, Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania – dziecko z orzeczeniem, Uchwała rady pedagogicznej dotycząca wykorzystania wyników nadzoru do doskonalenia pracy przedszkola (odpowiednio do podsumowania dyrektora), plan zebrania rady pedagogicznej podsumowującego I półrocze, zestawienie działań po I półroczu, regulamin rady pedagogicznej, przykłady uchwał RP, uwagi do protokołowania, dokumentacja WWR, inne