Tytuł szkolenia: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju.
 2. Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego.
 3. Filary planowania lekcji - pięć strategii ocenia kształtującego.
 4. Elementy i techniki oceniania kształtującego.
 5. Możliwości indywidualizacji nauczania dzięki zastosowaniu OK.
 6. Ocenianie kształtujące jako sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności uczniów za uczenie się.
 7. Rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

 • wyjaśnia istotę oceniania kształtującego
 • dostrzega związek oceniania kształtującego z rozwojem umiejętności uczenia  się uczniów
 • objaśnia umocowanie prawne oceniania kształtującego
 • rozpoznaje strategie i elementy oceniania kształtującego
 • stosuje strategie oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.