Tytuł szkolenia: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA

1.     Zapoznanie z istotą oceniania kształtującego

2.     Omówienie strategii oceniania kształtującego:

a.      określenie i wyjaśnienie celów uczenia się i kryteriów sukcesu

b.     organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dzięki którym będzie można uzyskać informację, czy i jak uczniowie się uczą

c.      udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w ich procesie uczenia się

d.     umożliwienie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych

e.      wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu uczenia się.

CELE SZKOLENIA:

Nauczyciel:

·        wyjaśnia istotę oceniania kształtującego

·       dostrzega związek oceniania kształtującego z rozwojem umiejętności uczenia  się uczniów

·       objaśnia umocowanie prawne oceniania kształtującego

·       rozpoznaje strategie i elementy oceniania kształtującego

·       stosuje strategie oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.