Tytuł szkolenia: Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków przedszkola
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1.     Badanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w przedszkolu – metody,  narzędzia, dokumentacja.

2.     Wyniki działań diagnostycznych – formułowanie indywidualnych wniosków.

3.     Oferta przedszkola a zróżnicowane potrzeby i możliwości dzieci:

·       Organizacja pracy oraz inspirująca przestrzeń edukacyjna

·       Indywidualizacja – dziecko zdolne, trudności, deficyty, inne potrzeby

·       Programy dodatkowe

·       Metody terapeutyczne i wspierające zdolności oraz zainteresowania wychowanków

·       Zajęcia dodatkowe

·       Inne oferty

·       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – katalog obowiązkowych działań

4.     Planowanie pracy z grupą a indywidualne potrzeby i możliwości

5.     Ewaluacja rozwoju dziecka a ewaluacja pracy z grupą przedszkolną.

6.     Diagnozowanie potrzeb i możliwości oraz podejmowane działania a współpraca z rodzicami.

CELE SZKOLENIA KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

·       Przeprowadzi czynności diagnostyczne  z zastosowaniem różnych technik i narzędzi

·       Ustali wyniki obserwacji, sformułuje wnioski

·       Dobierze metody pracy, przygotuje inspirującą przestrzeń edukacyjną

·       Zaplanuje pracę z grupą i zastosuje  zasadę indywidualizacji

·       W miarę potrzeb wybierze lub przygotuje program dodatkowy

·       Przygotuje oferty aktywności dla dzieci o rożnych potrzebach i możliwościach

·       Rozróżni pojęcia ewaluacja rozwoju dziecka a ewaluacja pracy z grupą – zastosuje odpowiednie działania.

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, komplet narzędzi do diagnozowania rozwoju dziecka, przykłady wniosków do indywidualizacji, indywidualna karta zachowania, karta zbiorcza – ewaluacja rozwoju dziecka, przykłady wniosków do pracy z grupą, przykładowy indywidualny program wspomagania rozwoju, rejestr rozmów z rodzicami, zapis w dzienniku (praca indywidualna), schemat programu własnego, katalog metod wspierających indywidualne potrzeby i możliwości dz., inne