Tytuł szkolenia: Edukacja zdrowotna w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 • Rozwój fizyczny i motoryka dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zadania przedszkola w zakresie edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa a formy realizacji
 • Organizacyjne formy aktywności ruchowej w przedszkolu
 • Rodzaje zabaw ruchowych w przedszkolu a formy i metody ich realizacji – omówienie i ćwiczenia praktyczne
 • Spacery i wycieczki – realizacja i dokumentowanie
 • Profilaktyka z zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – cele i przykłady praktyczne realizacji, dokumentowanie
 • Planowanie miesięczne i dzienne z uwzględnieniem problematyki zdrowia i bezpieczeństwa – kręgi tematyczne - katalog, ramowy rozkład dnia a zdrowie – omówienie i ćwiczenia praktyczne
 • Konstruowanie zestawów ćwiczeń porannych i zestawów ruchowych - warsztat

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Wskaże formy realizacji zadań przedszkola w zakresie edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zaplanuje w planach pracy kręgi tematyczne na rzecz promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz formy realizacji w ciągu dnia (ramowy rozkład dnia)
 • Bezpiecznie przeprowadzi i udokumentuje spacery i wycieczki
 • Zaplanuje cele profilaktyczne i wdroży w codziennej praktyce
 • Przygotuje i przeprowadzi  ćwiczenia poranne, zestawy oraz pojedyncze zabawy ruchowe
 • Zastosuje zasady kształtowania nawyków higienicznych