Tytuł szkolenia: Opiekun stażu – zadania i dokumentacja
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli oraz szkół – publiczne i niepubliczne
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Procedura przebiegu stażu - od rozpoczęcia do uzyskania stopnia kontraktowego lub mianowanego;

2.     Poprawny termin i warunki rozpoczęcia stażu oraz nadania stopnia kontraktowego lub mianowanego;

3.     Zadania opiekuna stażu i sposoby ich realizacji;

4.     Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – jak pomóc napisać, jak dokonać zmiany w planie rozwoju?

5.     Obserwacje zajęć u nauczyciela przez opiekuna, prowadzenie zajęć przez opiekuna – na co zwrócić uwagę ? Jak zaplanować i dokumentować obserwacje?

6.     Sprawozdanie ze stażu nauczyciela – jak pomóc napisać?

7.     Projekt oceny dorobku zawodowego – jak napisać?

8.     Sytuacje szczególne w czasie stażu np. choroba, urlop macierzyński, epidemia, zmiana miejsca zatrudnienia, inne sytuacje dotyczące nauczyciela lub opiekuna.

9.     Zmiana opiekuna stażu;

10.  Dokumentacja nauczyciela o nadanie stopnia kontraktowego lub mianowanego a obowiązki opiekuna stażu.

11.  Opiekun stażu  - udział w komisji kwalifikacyjnej  – jak przygotować się do rozmowy?

12.  Monitorowanie przebiegu stażu przez opiekuna,  zasady współpracy z nauczycielem;

13.  Dokumentacja opiekuna i nauczyciela odbywającego staż.

14.  Krótka „ściąga” z prawa oświatowego dla opiekunów stażu.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel – opiekun stażu:

·       Zna procedurę postępowania od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia awansu zawodowego kontraktowy lub mianowany;

·       Zna i poprawnie realizuje zadania opiekuna stażu, wspiera podopiecznego nauczyciela;

·       Zaproponuje nauczycielowi formę napisania planu rozwoju zawodowego,  potem sprawozdania;

·       Zna sposób postępowania w sytuacjach szczególnych w czasie stażu np. choroba, zmiana miejsca pracy, itp.;

·       Potrafi przygotować projekt oceny dorobku zawodowego dla nauczyciela;

·       Jest dobrze przygotowany do udziału w komisji kwalifikacyjnej na stopień kontraktowego.

·       Zna podstawowe akty prawa istotne dla nauczyciela

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego – kontraktowy i mianowany, wykaz obowiązków opiekuna, wzory planów rozwoju zawodowego i wzory sprawozdań – stażysta i kontraktowy, rejestr czynności opiekuna stażu, karty obserwacji zajęć, wzór projektu oceny dorobku zawodowego, skrypt ze szkolenia, wykaz aktualnych przepisów prawa, inne.