Tytuł szkolenia: Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Poznawanie historii i kultury – realizacja podstawy programowej czy nowatorstwo pedagogiczne. Istota nowatorstwa.

2.     Zakres treści i propozycje realizacji w przedszkolu:

·       Rodzina – drzewo genealogiczne (rodzaje), dawne dziecięce zabawy i zabawki, wyliczanki, dom i urządzenia domowe, inne

·       Historia w regionie – legendy, herby, pojęcie – zabytek, pomnik, tradycje, gwara, kulinaria, muzyka, stroje, inne

·       Przysłowia i możliwości ich wykorzystania w procesie wychowania

·       Dawne zawody

·       Inne elementy kultury i historii do wykorzystania w przedszkolu

3.     Sposoby realizacji ww. treści w przedszkolu: planowanie pracy, projekt edukacyjny, program własny.

4.     Program własny – jak napisać? Struktura programu i wdrożenie w przedszkolu.

5.     Projekt edukacyjny – jak napisać? Instrukcja projektu i wdrożenie w przedszkolu.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna zakres treści możliwych do realizacji w przedszkolu

·       Wykorzysta ww. treści do planowania pracy

·       Zna wybrane zabawy dziecięce i wykorzysta je w pracy

·       Wie jak napisać program własny lub projekt edukacyjny

·       Zdecyduje o wykorzystaniu przysłów do pracy wychowawczej

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, struktura programu własnego, przykładowy projekt edukacyjny „Badacze przeszłości”,  zbiór przysłów polskich, opisy wybranych zabaw i aktywności, inne