Tytuł szkolenia: Formy, metody i narzędzia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych, osoby sprawujące nadzór pedagogiczny
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Istota i zakres nadzoru pedagogicznego w przedszkolu

2.     Formy nadzoru pedagogicznego po zmianie przepisów

3.     Kontrola – nowy zakres kontroli i źródła planowania

4.     Zestawienie najważniejszych przepisów prawa mających zastosowanie w przedszkolu i ich znaczenie do planowania form nadzoru

5.     Wspomaganie – istota i zakres, źródła  planowania

6.     Obserwacja i analiza dokumentów jako podstawowe sposoby realizacji form nadzoru – wskazówki, przykłady i narzędzia

7.     Rodzaje obserwacji – ich zastosowanie w kontroli i wspomaganiu, procedura realizacji i narzędzia

8.     Analiza dokumentów – zastosowanie  w poszczególnych formach nadzoru, konstruowanie narzędzi do analizy

9.     Planowanie nadzoru pedagogicznego po zmianie w przepisach prawa

10. Podsumowanie nadzoru  - wyniki, wnioski, rekomendacje – definicja, terminy

11. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego - zestawienie

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w przedszkolu i wykorzysta je do planowania form nadzoru

·       Przygotuje plan nadzoru pedagogicznego

·       Przygotuje narzędzia i przeprowadzi obserwacje w ramach poszczególnych form nadzoru

·       Przygotuje narzędzia do analizy dokumentów

·       Dokona analizy dokumentów w ramach nadzoru pedagogicznego

·       Zaplanuje podsumowanie nadzoru pedagogicznego

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt obejmujący treści ze slajdów wykorzystanych podczas szkolenia, zestawienie aktualnych przepisów prawa, przykładowy plan nadzoru pedagogicznego, wzory narzędzi do nadzoru pedagogicznego - obserwacji i analizy dokumentów, procedura obserwacji zajęć i innych czynności statutowych, inne