Tytuł szkolenia: Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA

1.     Obowiązki przedszkola w zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny w świetle obowiązującego prawa

2.     Zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola

3.     Sposoby realizacji zadań przez przedszkole

4.     Planowanie i realizacja współpracy z rodzicami  w ramach wspomagania wychowawczej roli rodziny

5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

6.     Dobre praktyki - prezentacja wybranych form współpracy z rodzicami

7.     Dokumentowanie współpracy z rodzicami

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

 

Dyrektor/Nauczyciel:

·       Ma świadomość obowiązków wobec rodziców w procesie wychowania

·       Zna zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola i potrafi zaplanować skuteczne sposoby ich realizacji

·       Zaplanuje współpracę z rodzicami z wykorzystaniem nowych form, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·       Zweryfikuje rolę przedszkola w spełnianiu wychowawczej funkcji rodziny

·       Przygotuje dokumentację współpracy z rodzicami

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Skrypt obejmujący treści szkoleniowe, opis  wybranych form współpracy z rodzicami, Europejska karta praw i obowiązków rodziców, procedura współpracy z rodzicami, plan współpracy z R dyrektora i nauczycieli , inne