Tytuł szkolenia: Metodyka zajęć umuzykalniających
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 • Formy wychowania muzycznego w przedszkolu - śpiew, ruch, gra, słuchanie – przykłady zabaw
 • Planowanie, organizacja i struktura zajęć umuzykalniających
 • Kryteria doboru piosenek, nauka i sposoby pracy z piosenką
 • Zabawy uwrażliwiające dzieci na różne elementy muzyki/ tempo, dynamika, barwa, wysokość, kierunek itd.
 • Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi
 • Rozwijanie inwencji twórczej w praktyce

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Wymieni formy wychowania muzycznego
 • Ułoży konspekt zajęcia umuzykalniającego
 • Dobierze piosenkę do odpowiedniej grupy wiekowej
 • Doświadczy różnych sposobów pracy z piosenką
 • Wybierze zabawy uwrażliwiające  na różne elementy muzyki
 • Wykorzysta instrumenty perkusyjne  do zabaw rytmicznych
 • Wzbogaci swój repertuar zabaw rozwijających inwencję twórczą